Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie

warmińsko-mazurskie (wersja archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Wojewódzka Grupa Robocza ds. KSOW na lata 2014-2020

 Struktura organizacyjna KSOW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zapewnia kontynuację Sieci, utworzonej w latach 2007-2013. Zgodnie z art. 57 ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, do zadań Wojewódzkiej Grupy Roboczej należy:

1) opiniowanie propozycji do planu działania KSOW, propozycji zmian do tego planu oraz dwuletnich planów operacyjnych i ich zmian, na poziomie województwa;

2) opiniowanie sprawozdań i informacji, sporządzanych na podstawie planu działania, w ramach okresowego przeglądu realizacji tego planu i dwuletnich planów operacyjnych, w tym zgłaszanie propozycji rekomendacji w sprawie ich zmian;

3) zapewnienie wymiany wiedzy tematycznej, analitycznej i ułatwianie współpracy pomiędzy partnerami KSOW przez możliwość tworzenia grup tematycznych na poziomie województwa.

W składzie organu, po dokonanych zmianach na podstawie Uchwały Nr 61/954/17/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 października 2017 r., znaleźli się przedstawiciele sektorów: samorządowego, rolnego, naukowego, gospodarczego, społecznego oraz organizacji pozarządowych, tj.:

 1.  Jarosław Sarnowski - Przewodniczący.
 2. Wiesława Alicja Bojarska - Zastępca Przewodniczącego.
 3. Aneta Nawrocka - Sekretarz.
 4. Dariusz Kaczmar.
 5. Małgorzata Micińska-Wąsik.
 6. Zofia Stankiewicz.
 7. Grzegorz Zapadka.
 8. Zbigniew Brodziński.
 9. Dariusz Bielas.
 10. Bartłomiej Głuszak.
 11. Dariusz Kizling.

  Regulamin pracy Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich -> pobierz

  Portale regionalne
  mapa
   
  logo Unia Europejska
  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
  Europa inwestująca w obszary wiejskie
  logo PROW
  logo FAPA    logo CDR
  Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009